Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 1680/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

I OSK 1826/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015

II SA/Rz 780/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach w przedmiocie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce

II SA/Rz 1121/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dębicy w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

III SA/Kr 1072/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

III SA/Gd 773/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie ust. 1 pkt 11 i ust. 3 załącznika nr 2 oraz § 3 ust. 3 i § 4 ...

II SA/Gl 180/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Częstochowy w przedmiocie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 1/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

I OSK 3985/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w roku 2018

II SA/Bk 88/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-12

Sprawa ze skargi K. O. na uchwały Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania
1   Następne >   +2   +5   9