Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 413/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego

II SA/Sz 412/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 418/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 460/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 472/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 414/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Łd 197/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego postanowił zawiesić postępowanie sądowadministracyjne

VIII SA/Wa 192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Bd 455/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za niezwrócenie licencji
1   Następne >   +2   +5   +10   100