Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 915/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kategorii A, B, C, E,

II SA/Sz 916/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

I OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Wr 866/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 872/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 857/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 871/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 888/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

II SA/Bk 874/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

III SA/Lu 53/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   100