Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 915/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kategorii A, B, C, E,

II SA/Bk 874/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

III SA/Lu 53/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

III SA/Kr 416/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kat. B

II SA/Rz 1431/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Po 1195/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Po 237/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu po wznowieniu postępowania odrzucić skargę

II SA/Ol 178/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Po 88/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu, po wznowieniu postępowania;

III SA/Po 253/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w X. w przedmiocie w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z usunięciem, przechowaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100