Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 272/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-02

Skarga H. T. na czynność Starosty Oleskiego w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SO/Op 28/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Op 261/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-04

Sprawa ze skargi K. W. na czynność Starosty Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 348/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy

II SA/Op 433/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-11-08

Sprawa ze skargi S. D. na czynność Starosty Prudnickiego w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu