Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi T. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi T.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.W. na pismo Wojewody [...] , znak: [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

II SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 1408/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-06

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Województwa [...] w przedmiocie zawarcia aneksu nr [...] w sprawie organizowania, dotowania i wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

II SA/Gl 1409/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-06

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Województwa [...] w przedmiocie zawarcia umowy z dnia [...] r. nr [...] o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

I OW 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

III SA/Gd 747/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy drogi leśnej