Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 275/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi Powiatu W. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie prowadzenia zadań zimowego utrzymania drogi gminnej

II SA/Gl 1267/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Województwa [...] w przedmiocie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w terminie od [...]r. do [...]r.

IV SA/Gl 777/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

IV SA/Gl 572/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-07

Sprawa ze skargi M. K. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie transportu drogowego i przewozów

II SA/Gl 1269/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Województwa [...] w przedmiocie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

II SA/Gl 506/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia opinii przez mieszkańców w sprawie wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego

IV SA/Gl 412/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

IV SA/Gl 281/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-07-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu przewozów

IV SA/Gl 227/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych

II SA/Gl 845/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego
1   Następne >   +2   5