Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Gl 577/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-17

Sprawa ze skargi Ł. Ż. na Wojewodę Ś. w przedmiocie organizacji ruchu na drogach

IV SA/Gl 617/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta C. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozów.