Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 1267/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Województwa [...] w przedmiocie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w terminie od [...]r. do [...]r.

II SA/Gl 1269/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Województwa [...] w przedmiocie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

II SA/Gl 965/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Skarga Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przejęcia pojazdów usuniętych z dróg publicznych na własność gminy

IV SA/Gl 1456/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie innych spraw dotyczących dróg publicznych