Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 216/04 - Wyrok NSA z 2004-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego