Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1454/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w przedmiocie obciążenia karą ...