Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 663/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1847/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego

III SA/Lu 376/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bd 677/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%

II SA/Bd 664/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Gd 200/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Go 609/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Po 378/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

VIII SA/Wa 540/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy W. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie wygaśnięcia zezwolenia
1   Następne >   2