Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 417/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 292/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej

III SA/Gl 911/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie inne

VI SA/Wa 1961/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznaniu gier za gry na 65 automatach o niskich wygranych

III SA/Gl 882/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Gd 479/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1713/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Ministra Finansów nr [...]

II GSK 761/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za powstanie niedoboru w rezerwach państwowych

II GSK 897/08 - Wyrok NSA z 2009-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1111/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

skarg P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
1   Następne >   +2   +5   9