Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 644/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. Nr [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 516/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 219/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w R. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 590/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. Nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1811/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 330/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. ; nr [...] w przedmiocie uchylenia zezwolenia oraz odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

II GZ 588/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. Nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1160/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi 'L. P. S. S. Sp. z o.o.' Sp. k. z siedzibą w J. na decyzje SKO w S. , nr [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 329/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. ; nr [...] w przedmiocie uchylenia zezwolenia oraz odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

II GZ 331/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. ; nr [...] w przedmiocie uchylenia zezwolenia oraz odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1   Następne >   2