Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Kr 3330/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek A. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] oraz z dnia [...] nr [...]

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SAB/Kr 10/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

III SA/Kr 458/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Kr 3174/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 1022/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

III SA/Kr 1023/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

III SA/Kr 1024/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
1   Następne >   2