Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Op 195/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

II SA/Op 274/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 197/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w P. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w przedmiocie kontroli w punkcie gry na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 196/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w P. na pismo Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu w przedmiocie protokołu kontroli

II SA/Op 533/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi A.Sp. z o.o. w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 272/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 475/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 494/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie interpretacji w zakresie gier losowych

II SA/Op 451/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 246/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych