Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 198/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-09

Sprawa ze skargi P. B. na czynność Burmistrza Miasta Ł. w przedmiocie pobrania opłaty za uzupełnienie danych w ewidencji działalności gospodarczej

III SAB/Gl 7/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

III SAB/Gl 6/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej w kwestii obrotu alkoholami (zwrotu płatności)

III SAB/Gl 1/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-15

Sprawa ze skargi K. C. na przewlekłe postępowanie Burmistrza Gminy i Miasta K. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w przedmiocie wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej

III SAB/Gl 5/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta T. w przedmiocie bezczynności organu w kwestii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Ka 864/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-28

Sprawa ze skargi Gminnej Spółdzielni 'A' w W. na czynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych