Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2670/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy sprostowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 2055/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2049/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

VI SA/Wa 179/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie uchylenia decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i odmowa wykreślenia

V SA/Wa 2043/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia nazw domen w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych

VI SA/Wa 1242/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 2109/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 1620/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie wydania zaświadczenia

VI SA/Wa 2109/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 2108/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
1   Następne >   3