Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1286/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-02

Skarga D. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2379/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

VI SA/Wa 389/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-27

Sprawa ze skargi O. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na zalecenia pokontrolne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarte w piśmie nr [...]

VI SA/Wa 2379/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2379/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji

VI SA/Wa 2379/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji

II GSK 2394/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GZ 778/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1832/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji