Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 2042/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

VI SA/Wa 3255/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców