Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 531/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta [...] w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Gd 324/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok