Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 1508/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Białym Borze w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II GSK 142/20 - Wyrok NSA z 2020-05-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Pasymiu w przedmiocie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym

VIII SA/Wa 859/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Bd 531/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta [...] w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

VIII SA/Wa 855/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mogielnicy w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Gd 324/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

I SA/Bk 471/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ł. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ł.

III SA/Łd 1014/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieruszów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Gd 298/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019

II GSK 222/20 - Wyrok NSA z 2020-05-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Pilźnie w przedmiocie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
1   Następne >   2