Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 641/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Wr 299/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa

III SA/Wr 300/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%

III SA/Wr 301/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%

II SA/Go 900/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Sz 556/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1453/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

II SA/Sz 126/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 104/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 1203/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobycie kruszywa piaskowo
1   Następne >   +2   +5   +10   20