Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Po 1240/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

VI SA/Wa 391/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu w restauracji

II SA/Sz 60/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gl 171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie obrotu alkoholami

IV SA/Po 26/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

VIII SA/Wa 41/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Skarga [...] '[...]' B. J. na decyzję SKO w R. w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych co do wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

III SA/Kr 2054/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Go 699/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia uprawniającego do sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyłączeniem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży p o s t a...
1   Następne >   +2   +5   +10   14