Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 314/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Kr 538/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych kat. c zawierających powyżej 18% alkoholu

III SA/Kr 536/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych kat. A zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

III SA/Kr 537/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych kat. B zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu

VI SA/Wa 172/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

VI SA/Wa 170/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa