Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SAB/Gl 20/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-31

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę C. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów