Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 65/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gl 661/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gl 821/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody S. dotyczącego uchwały Rady Miasta w sprawie ograniczenia handlu

III SA/Gl 1564/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w przedmiocie innych koncesji i zezwoleń

III SA/Gl 675/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały gminy w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gl 1638/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie dni i godzin otwierania i zamykania placówek usługowych

III SA/Gl 2508/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gl 427/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gl 561/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SAB/Gl 9/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie bezczynności organu
1   Następne >   2