Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 838/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 553/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Gl 218/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Go 549/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 513/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 382/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie W D w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy ul. P [..] w O

III SA/Łd 511/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 512/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 514/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania postanowił : odrzucić skargę. TP

III SA/Lu 322/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobyty stałego
1   Następne >   +2   4