Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 680/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi, sygn. akt III SA/Łd 625/04, o odrzuceniu zażalenia S. J., na postanowienie WSA w Łodzi, sygn. akt III SA/Łd 625/04, o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. J. od wyroku WSA w Łodzi, sygn. akt III SA/Łd 625/04, o oddaleniu skargi S. J. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2004...

II OSK 10/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wymeldowania

II OZ 309/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze z dnia 13 grudnia ...

II OZ 322/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze z dnia 13 gr...

II OZ 433/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [...] w przedmiocie aktu urodzenia

II OZ 302/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego z dni...

II OZ 308/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze z dnia 7 lutego 20...