Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 1022/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 987/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie

II OSK 1350/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1039/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II OZ 414/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 122/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Wniosek w przedmiocie wymeldowania

II OZ 412/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 522/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 520/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 278/07 bez rozpoznania
1   Następne >   +2   +5   11