Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2563/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga A. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 1530/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 936/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa

II OZ 452/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

III SA/Kr 567/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 298/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie zameldowania

IV SA/Wa 829/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

III SA/Lu 61/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zameldowania A. K. na pobyt stały

II SA/Ke 315/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchylenia postanowienia o dopuszczeniu dowodu
1   Następne >   +2   +5   10