Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 684/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania.

III SA/Kr 682/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania.

III SA/Kr 969/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 2867/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 103/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

III SA/Kr 841/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

III SA/Kr 683/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania.

III SA/Kr 801/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 157/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 350/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania