Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 432/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

II SA/Op 11/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wydania wielojęzycznego aktu małżeństwa

II SA/Op 462/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 222/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania