Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 92/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

II OZ 91/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 3710/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-28

Skarga J. J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

II OZ 1559/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem

II OZ 1602/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych w zakresie zgodnym z wnioskiem

IV SA/Wa 1437/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 9/17 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych oraz numeru PESEL

IV SA/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OSK 2028/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania drugiego paszportu

IV SA/Wa 2466/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   12