Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2408/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie zasądzenia wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu dla K. K. w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta m. W. w przedmiocie zameldowania