Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 395/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie przyjęcia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa gminy