Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 954/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie udostępnienia danych adresowych postanowił: oddalić wniosek.

IV SA/Wa 2463/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia

II SA/Bd 954/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 2463/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia

II OZ 1380/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o statusie bezdomnego

IV SA/Wa 1740/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania