Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 1866/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 640/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję W w przedmiocie wymeldowania skarżącego z miejsca pobytu stałego

III SA/Lu 322/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego