Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 1129/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie

II SA/Gl 1047/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1238/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 868/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 345/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1741/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zameldowania

III SA/Kr 1096/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Po 494/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zameldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   17