Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 380/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 504/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 265/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 606/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy ul. O. [...] w D.

III SA/Wr 163/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

III SA/Wr 48/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania skarżącego z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 578/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie zameldowania na pobyt czasowy

III SA/Wr 472/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 229/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania L. G. z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 265/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   7