Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

II SA/Gl 821/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

II SA/Gl 1137/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

II SA/Gl 492/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SA/Gl 1095/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Gl 438/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania

II SA/Gl 617/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Gl 829/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 15/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania w kwestii wniosku skarżących M. D. i B. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100