Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Gl 1003/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

III SA/Gl 1024/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

III SA/Gl 411/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Ka 1294/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gl 628/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gl 807/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: obowiązku meldunkowego

III SA/Gl 929/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

III SA/Gl 1047/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

III SA/Gl 184/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : obowiązku meldunkowego

III SA/Gl 690/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego (wymeldowania)
1   Następne >   +2   +5   10