Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 540/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 602/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 839/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SA/Gl 970/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 976/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 816/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 579/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1095/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 56/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

II SA/Gl 370/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   13