Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1817/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny bez koncesji. postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 1269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin

VIII SA/Wa 475/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych

VI SA/Wa 1267/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin

VI SA/Wa 1268/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin

VI SA/Wa 1266/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin

II SA/Rz 510/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia torfu bez koncesji