Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

GZ 158/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska sygn. akt DG/p/TK/487/5732/2002 w przedmiocie koncesji na rozpoznanie złoża melafiru [...]

II GZ 102/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. o wyłącznie sędziego WSA w Warszawie Pameli Karuś − Dębickiej, sędziego WSA w Warszawie Olgi Żurawskiej − Matusiak, asesora WSA w Warszawie Ewy Marcinkowskiej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny

II GZ 26/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska sygn. akt [...] w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopalin

II GZ 95/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopalin

II GZ 74/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniami NSA OZ we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 1509/03 i NSA sygn. akt GSK 638/04 , GZ 17/04

II GW 7/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GZ 65/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt [...] ze skargi na bezczynność Wojewody Warmińsko

II GZ 66/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt [...] ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko

II GZ 99/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 71/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 2242/04 odrzucające skargę kasacyjną Zakładó z siedzibą w Żytkowicach na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 2242/04 odrzucającego skargę Zakładó z siedzibą w Żytkowicach na postanowienie SKO w Radomiu z dnia 22 październ...
1   Następne >   3