Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 724/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 163/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 496/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sz. nr [...] o odmowie umorzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II GZ 574/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłat eksploatacyjnych