Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GSK 1316/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w związku z wykonywaniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót