Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GW 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Gd 121/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Gd 121/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 200/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez koncesji

III SA/Gl 526/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie wydobywania kopalin (stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania)

II GW 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny

III SA/Łd 932/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

III SA/Łd 934/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie negatywnej opinii przedłożonego projektu robót geologicznych

II GZ 16/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. G. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez koncesji

II SA/Ol 33/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania uproszczonego planu ruchu Zakładu A
1   Następne >   +2   4