Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Po 146/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Po 269/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II GZ 142/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 3. wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

II SA/Po 1023/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

skarg J. M. i U. M. S. M. i B. M. H. J. i J. J. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

III SA/Kr 534/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 278/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

II SA/Wr 168/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie naliczenia opłaty dodatkowej za przekroczenie wydobycia ponad określoną w koncesji ilość wydobytego kruszywa

III SA/Kr 33/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za wykonanie otworu wiertniczego

II SA/Rz 1135/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4