Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Po 270/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-16

Skarga A. K., B. M., S. M., H. K., J. J., H. J., J. M., U. M., I. P. postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Kr 882/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji,